Włodzimierz Florian Rychlicki

Włodzimierz Florian Rychlicki (1904 – 1940)

Syn Wincentego, urodził się 16 czerwca 1904 r. w Radomiu. Porucznik łączności. Absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Krzemieńcu (1926), SPRŁącz. (1928), SPInż. (1931( i Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Awansowany do stopnia porucznika 1 stycznia 1933 r. Służył w komp. telegraf. 9DP, 5 baonie telegraf. oraz w p. radiotelegraf. jako adiutant i dca kompanii. W 1939 r. przydzielony do Dtwa OPLot. Więzień obozu w Starobielsku, zamordowany w 1940 r. Pochowany na Cmentarzu Wojennym w Charkowie, Ukraina.