Stanisław Ludwik Rychlicki

Stanisław Ludwik Rychlicki (1893 – 1940)

Syn Stanisława i Rozalii z Żymełków, urodził się 3 lipca 1893 r. w Krukiewicach (raczej Krukienicach, patrz tutaj), pow. Mościski. Kapitan piechoty. W latach 1914-1918 służył w armii austriackiej. W WP od 1918 r., przydzielony do 14pp. Uczestnik wojny 1918-1921. Ukończył Szkołę Podchorążych. Po wojnie służył w 14 i 53pp. W 1929 r. przeniesiony w stan spoczynku. W 1939 r. instruktor i komendant 9 baonu JHP w Kochłowicach k. Katowic. Odznaczony medalami 1918-1921 i 10lecia. Więzień obozu w Starobielsku, zamordowany w 1940 r. Pochowany na Cmentarzu Wojennym w Charkowie, Ukraina.