NN Rychlicki

NN Rychlicki (??? – 1636)

Nieznanego imienia. Wg Hipolita Stupnickiego (Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów. T. 1-3) poległ w bitwie z Kozakami, na Ukrainie, w 1636 r.