Marian Rychlicki

Marian Rychlicki (??? – 1945)

Syn Franciszka. Kan. 3. pal. Poległ 18 marca 1945 r. Pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu. Wg Księgi poległych na polu chwały … szer 3. pal, zmarł z ran 18 marca 1945 r. w 3. bsan w Charzynie.