Antoni Rychlicki

Antoni Rychlicki (??? – ???)

Syn Ludwika Rychlickiego, brat Józefa i Macieja, stryj Franciszka Rychlickiego, urodzonego w Rudenku Lackim. Antoni „służył pod Kościuszką”, co należy rozumieć, jako udział w Insurekcji Kościuszkowskiej. Franciszek zapisał to w swojej książce „Tadeusz Kościuszko i rozbiór Polski”, Kraków 1871.