Antoni Rychlicki

Antoni Rychlicki (1800 – 1840)

Oficer Powstania Listopadowego. Urodził się 15 listopada 1800 r. w Pechrebach pow. grodzieńskim, s. Wojciecha i Dominiki Głuszczyńskiej. Student Uniwersytetu Wileńskiego. W Powstaniu Listopadowym sierż. st. 1 komp. lek. art. p., 18 marca 1831 r. mianowany podporucznikiem za Grochów, za co otrzymał też krzyż srebrny nr 75. Zdecydowała się na emigrację: Francja, Szwajcaria, Anglia, Belgia. 19 sierpnia 1834 r. w Londynie potępił Czartoryskiego. W 1837 r. w Belgii przystąpił do Zjednoczenia. 25 stycznia 1839 r. wstąpił do armii belgijskiej jako podporucznik. Zmarł 10 stycznia 1840 r. w Tournhout w Belgii.