Albin Rychlicki

Albin Rychlicki (??? – 1945)

Syn Kazimierza. Kapral 15. pp WP (na Wschodzie). Poległ 21 kwietnia 1945 r. Pochowany na Cmentarzu Wojennym w Zgorzelcu. Wg Księgi poległych na polu chwały … szer 25. pp, zmarł z ran w kwietniu 1945 r. w Ruszowie.