dr Jan Rychlicki

dr Jan Rychlicki

Studia odbył na Uniwersytecie lwowskim w latach 1905-1909 wraz z prof. Nowakiem i prof. Rogalą. Był uczniem prof. Zubera, który był promotorem jego pracy doktorskiej. Tytuł doktora filozofii uzyskał w 1909 r. Następnie jako asystent prof. Wiśniowskiego pracowała na Politechnice we Lwowie. W czasie pierwszej wojny światowej został powołany do wojska. Służył w stopniu oficerskim w armii austriackiej i dostał się do niewoli rosyjskiej. Po wielu przygodach powrócił do kraju. Pracował następnie w szkolnictwie średnim, skąd później przeszedł do Państwowego Urzędu Naftowego w Krakowie. Tam przebywał aż do likwidacji tej instytucji, po czym powrócił do szkolnictwa średniego. Otrzymał nominację na inspektora szkół powszechnych na powiat Kołomyjski. Funkcję tę pełnił do wybuchu drugiej wojny światowej. Został uwięziony przez Niemców i zmarł w więzieniu na tyfus w dn. 9 grudnia 1942 r.

Na podstawie: opracowanie Bronisławy Kokoszyńskiej