Historyczni

Próżno szukać postaci historycznych o nazwisku Rychlicki. Coś jednak mamy. Z pewnością do istotnych i bardzo ciekawych zapisów historycznych należy wzmianka o tzw. peudowarneńczyku.