Mary Josephine Rychlicki

Mary Josephine Rychlicki (? - 1916)

Jedna z dwóch pierwszych kobiet, które ukończyły w 1876 roku Uniwersytet w St. Louis, USA. Razem z nią studia ukończyła Ada Calista Fisher. Prawdopodobnie była córką Jana Kantego Rychlickiego, powstańca 1830/31 r. i emigranta do USA <<<czytaj więcej...>>>.

Więcej informacji w pliku pdf.