Józef Rychlicki

Józef Rychlicki (1880 - 1951)

Józef Rychlicki, ksiądz prałat, profesor gimnazjalny, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, katecheta, redaktor. Urodził się 2 grudnia 1880 roku w Bielczy koło Brzeska. Seminarium Duchowne ukończył w Krakowie. 26 lipca 1909 roku przyjął święcenia kapłańskie. Teologię studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1904-1911). Obowiązki wikariusza pełnił w Krakowie na Podgórzu (1911 – 1912), u św. Mikołaja (1912 -1 1914), u św. Anny (1914 – 1916) i u Panny Marii (1916 – 1917). Od 1918 roku był katechetą w gimnazjach krakowskich. Kilkanaście lat wykładał katechetykę i pedagogikę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czynny był w Stowarzyszeniu Księży Prefektów.

Został aresztowany 9 listopada 1939 roku. Więziony na Montelupich, przeniesiony do więzienia w m. Nowy Wiśnicz, nie był przesłuchiwany ostatecznie zwolniony 22 czerwca 1940 roku. Po zakończeniu wojny redagował Miesięcznik Katechetyczny.

Zmarł w Krakowie 18 kwietnia 1951 roku.

Bibliografia:

  • Przybyszewski Bolesław, Dzieje kościelne Krakowa w czasie okupacji 1939 - 1945 [w:] Rocznik Krakowski, nr 31, Kraków 1948, s. 106.
  • Słownik polskich teologów katolickich 1918 – 1981, pod red. Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, s. 66.
  • Waga Julian, Szkolnictwo miasta Krakowa w latach okupacji niemieckiej 1939 – 1945, [w:] Rocznik Krakowski, Kraków 1948, s. 35.