Julian Rychlicki

Julian Rychlicki (??? – ???)

Jeden z prowodyrów i głównych postaci zajścia, niemal zamieszek, jakie miało miejsce podczas pogrzebu szewca Tomasza Gembalika. Zdarzenie miało miejsce we Lwowie, 2 lutego 1900 r. Tłum, który w trakcie zdarzenia urósł do liczby kilku tysięcy, oburzył się na to że ksiądz Kwieciński odmówił odprowadzenia zmarłego na odległy o 4 kilometry cmentarz. Odebrano to jako dowód, że „biednych nie chcą chować, tylko bogatych”. W sprawę został wmieszany ks. biskup Pelczar, rządca biskupi Sołecki oraz inni. W pewnym momencie tłumowi zaczął przewodzić Julian Rychlicki, wygłaszając mowę „w duchu radykalnym”, przeciwko duchowieństwu. Ostatecznie został on, wraz z innymi osobami, skazany na 4 miesiące ciężkiego więzienia. Szczegóły opisała poznańska gazeta Postęp w numerze 115 z dn. 20 maja 1900 r.