Zbigniew Rychlicki

Zbigniew Rychlicki (1922 - 1989)

Scenograf, projektant, ilustrator, grafik. Twórca (w sensie plastycznym wyglądu) Misia Uszatka i Kawaler Orderu Uśmiechu. Urodził się 17 stycznia 1922 r. w Orzechówce. Ukończył Instytut Sztuk Plastycznych w Krakowie. Zajmował się grafiką i ilustracją. Współpracował z wieloma czasopismami i wydawnictwami. Miał duże zasługi dla rozwoju polskiej ilustracji dla dzieci i młodzieży. Zilustrował ponad 100 książek. Autor m.in. drzeworytów - ilustracje w Klechdach domowych. Laureat ponad 20 krajowych i zagranicznych nagród i wyróżnień, laureat Nagrody im. Hansa Christiana Andersena w dziedzinie ilustracji (1982) przyznawanej przez Jury Międzynarodowego Komitetu do Spraw Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Zmarł 10 września 1989.

Jego najsłynniejsze dzieło, Miś Uszatek, ma się dobrze. Jest dla najmłodszych ciągle wspaniałą przygodą i uroczą zabawką. Dzięki firmie Kolor Plusz mogą się nim cieszyć dzieci nie tylko na ekranie telewizora.