Roman Rychlicki

Roman Rychlicki (??? - ???)

Wg źródeł pochodził ze Żmigrodu, ale prawdopodobnie z tego w woj. podkarpackim - Nowy Żmigród i Stary Żmigród. W roku 1877 wykonał pięciorzędowy, bogato zdobiony i złocony ikonostas w cerkwi w Pielgrzymce. Jest to dawna cerkiew greckokatolicka a od 1960 roku parafialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Niestety, nie jest znana dokładna data budowy cerkwi w Pielgrzymce. Przyjmuje się, że powstała ona pod koniec XVIII wieku a rok 1872 podawany przez niektóre źródła (np. Szematyzm prawosławnej diecezji przemysko-nowosądeckiej) traktowany jest jako data kapitalnego remontu.