Renata Rychlicka-Benyamin

Renata Rychlicka-Benyamin (??? - ...)

Artystka-plastyk. Studia na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. A. Nawrota w 1994 roku. Podyplomowe Studia Europejskie DESS - Polityka Publiczna w Europie (Politiques Publiques en Europe) w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Roberta Schumana w Strasburgu w 2004 roku. Działalność w dziedzinie grafiki (klasyczne techniki trawione - akwaforta, akwatinta), rysunku, tkaniny i malarstwa.

Od 1996 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa". Działalność w dziedzinie grafiki warsztatowej (klasyczne techniki trawione – akwaforta, akwatinta), rysunku, tkaniny i malarstwa. Uczestniczka wielu wystaw, plenerów malarskich i spotkań artystycznych. W swoim środowisku zawodowym znana jest z licznych działań promujących aktywność plastyczną młodych ludzi.

Część z nich można zobaczyć na stronie autorki.