Artyści

No, tutaj mamy się czym pochwalić. Bo czy można sobie wyobrazić świat bez Misia Uszatka? Bez kilku malarzy, pisarzy, artystycznego kowala i innych też z pewnością byłby uboższy.