Rychlicki cz. 3

Wg danych systemu PESEL w 2002 r. w Polsce żyło 2187 osób noszących nazwisko Rychlicki/Rychlicka - 1030 mężczyzn i 1157 kobiet. Nie jest to bardzo dużo - dla porównania osób o nazwisku Nowak było ponad 2030 tysięcy. Daje to nam zaledwie 2725 miejsce na liście najpopularniejszych nazwisk w Polsce. Nie można jednak w żadnym wypadku uznać tego nazwiska za unikalne, ani nawet za rzadkie. Ot, jedno z polskich nazwisk. Dlatego badania genealogiczne rodziny Rychlickich w oparciu o analizę nazwiska raczej nie doprowadzą do żadnych konkretnych wniosków.

Częstości występowania osób o nazwisku Rychlicki/Rychlicka naniesiona na mapę Polski z podziałem na powiaty także nie wnosi wiele do sprawy. Rozkład jest dość równomierny i nie wykazuje konkretnego skupiska. Oczywiście są pewne, małe wyjątki. Najciemniejsze obszary: to powiat i miasto Radom oraz powiat brzozowski. Aż 14% Rychlickich mieszka w tych rejonach. Myliłby się jednak ten, kto na tej podstawie wysnułby prosty wniosek o pochodzeniu całej rodziny.

Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety
1 m. Radom 104 55 49
2 radomski 103 55 48
3 brzozowski 101 50 51
4 m. Kraków 86 35 51
5 wyszkowski 80 40 40
6 warszawski 65 25 40
7 m. Szczecin 55 26 29
8 m. Gdańsk 49 22 27
9 świecki 48 21 27
10 m. Bydgoszcz 45 20 25
11 kluczborski 40 18 22
12 starogardzki 40 16 24
13 tczewski 38 17 21
14 grójecki 37 17 20
15 złotoryjski 36 20 16
16 m. Łódź 31 14 17
17 bolesławiecki 30 17 13
18 brzeski 30 14 16
19 krośnieński 27 11 16
20 pruszkowski 25 10 15
21 jasielski 24 14 10
22 m. Wałbrzych 24 13 11
23 tarnobrzeski 22 11 11

 

Dane liczbowe pochodzą ze "Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku" opracowanego przez prof. Kazimierza Rymuta.

Mapka sporządzona skryptem Mapa Polski http://www.genpol.com/Mapa+main.html