Rychlicki cz. 2

Nie możemy, więc wykluczyć nie tylko, że nazwisko Rychlicki zostało wygenerowane na różnej podstawie, ale nawet tego, że powstało na skutek zmian w pisowni. Przykładem może być miejscowość Ryglice, która mogła dać początek nazwisku Ryglicki (w 2002 r. zaledwie 47 osób w Polsce), a po zmiękczeniu ... Rychlicki! Nie mamy jednak na to dowodów.

Inną, całkiem realną, możliwością są zwykłe błędy w pisowni nazwisk, których jest pełno w księgach metrykalnych. Przykładem może być spotykane w XVIII w. we Włocławku i Kowalu nazwisko Rychlewski, funkcjonujące w odniesieniu do osób noszących nazwisko Rychlicki. Właściwie każde podobnie brzmiące nazwisko (Ryglicki, Rychliński, Rychlewski, Rychłowski, itd.) jest tutaj podejrzane i może mieć wspólne pochodzenie.

Ciekawych informacji dostarcza analiza geograficznego rozmieszczenia nazwiska, której dokonano na podstawie danych systemu PESEL z 2002 roku.

Czytaj więcej...