Nazwisko

Nazwisko RYCHLICKI

Nazwisko. Czy może być coś bardziej banalnego?

A jednak .... nic bardziej mylnego! Proces kształtowania polskich nazwisk zajął kilka wieków i miał różne oblicza <<więcej>>. Najprawdopodobniej podstawę nazwiska stanowiła nazwa miejscowa Rychlik, odnotowana na terenie byłego powiatu czarnkowskiego lub Rychliki, odnotowana na terenie byłego powiatu wiłkomirskieg. (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, s. 71).

To jednak byłoby zbyt proste i zbyt banalne. Czytaj więcej...

Lista najstarszych zapisków dotyczących osób i nazwiska Rychlicki:

Rok wystąpieniaKtoŹródło
1450Mikołaj Rychlik lub RychlickiKwestia omówiona na stronie Pseudowarneńczyk
1540Jan Rychlicki
dworzanin królewski, przez bardzo krótki czas właściciel Dukli
Zarys dziejów Dukli do 1939 roku, Jadwiga Morawska,
1561Andrzej Rychlicki (Jędrzej z Uniejowa Rychlicki)
biskup enneński sufragan poznański, data urodzenia przybliżona
Polski słownik biograficzny
1636NN Rychlicki
poległ w bitwie z Kozakami
Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów : ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów. T. 1-3, Stupnicki H.
1659Jakub Rychlicki
ożeniony z Reginą
Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Jaracz M.
1690Michał Rychlicki
podczaszy trocki, zmarł w 1705 r. Samuel Rychlicki
Kazimierz Rychlicki
Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: województwo trockie 1690 r., Lulewicz H.
1697NN Rychlicki
elektor z woj. brzesko-litewskiego, Samuel i Aleksander
podpisali pospolite ruszenie w 1698 r., Adrian Rychlicki
starosta radziski z woj. trockiego
Rodzina: herbarz szlachty polskiej, Uruski S.
1700Aleksander Rychlicki w Księstwie Litewskim, Jędrzej w lubelskim, miał za sobą Annę BrzeskąKorona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ... ozdobiona ..., Niesiecki K.
1733Bazyli Rychlicki
podstoli trocki, z synem Ignacym,
Józef Rychlicki
skarbnik,
Stanisław Rychlicki
strażnicy troccy, elektorowie
Rodzina: herbarz szlachty polskiej, Uruski S., Rody rycerskie wielkiego Księstwa Litewskiego, Ciechanowicz J.
1750Ludwik Rychlicki h. Sas (w rzeszowskim), ożeniony z Zuzanną Mogilską, synowie: Józef i Maciej (ur. 15 września 1759 r.) Maciej ożeniony z Agnieszką Wiśniowską h. Prus Imo, ich syn Eliasz (lub Franciszek) (27 listopad 1788 r.). Eliasz ożeniony z Julią Maryą de Holzer. Tylko jeden syn Leonard Teodor (26 września 1840 r.) zmarł bez męskiego potomka.Złota księga szlachty polskiej, Żychliński T., Rodzina: herbarz szlachty polskiej, Uruski S.
1753Maciej Rychlicki
kamlarz w Bydgoszczy
Rejestry ekonomiczne miasta Bydgoszczy z lat 1742-1756, Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy: od II poł. XV w. do I poł. XVIII w., Czaplicka-Niedbalska M.
1775Tadeusz Rychlicki
posesor dóbr Kirsny w pow. Grodzieńskim,
Karol Rychlicki, syn Józefa, z synem Antonim i wnukiem Józefem wylegitymowani w Ces. Ros. 1852 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej
Rodzina: herbarz szlachty polskiej, Uruski S.
1800Antoni Rychlicki
ur. w Pechrebach pow. grodzieński, syn Wojciecha i Dominiki Głuszczyńskiej. Oficer Powstania Listopadowego
Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, Bielecki R.