Strona poświęcona genealogii i historii rodziny Rychlickich, pochodzenia nazwiska Rychlicki i losy ludzi noszących to nazwisko.

Jest tylko kwestią czasu, kiedy każdy zaczyna zadawać sobie pytania dotyczące historii swojej rodziny. Zwykle impulsem bywa tutaj strata kogoś bliskiego, wzmianka w mediach o osobie noszącej nasze nazwisko lub prosta praca domowa dziecka, polegająca na sporządzeniu banalnego (rodzice i dziadkowie) drzewa genealogicznego. Jaki by nie był ten początek, dalszy bieg wydarzeń jest zwykle identyczny.

Na pierwsze miejsce trafiają tu rozmowy z bliskimi oraz ….. Internet.

Wpisanie w okno wyszukiwarki swojego nazwiska daje nam jednak tylko jedną informację: nie byliśmy i nie jesteśmy sami. Odpowiedź na naturalnie pojawiające się pytanie (czy oni wszyscy są moją rodziną?), nie jest jednak już taka prosta. Na podstawie najstarszych (XV w.) zapisów możemy stwierdzić, że istniały trzy główne gniazda Rychlickich: Galicja, Wielkopolska i Litwa (okolice Wilna).

Co byście jednak powiedzieli na teorię, że wszyscy Rychliccy - potomkowie przynajmniej z dwóch z wymienionych genealogicznych gniazd - są ze sobą spokrewnieni i w dodatku wywodzą się od jednego protoplasty?

Jakby tego było mało to dodamy, że prawdopodobnie został on ok. 1459 r. w Poznaniu ścięty za to, że chciał bezprawnie zostać Królem Polski.

Celem tej strony jest ułatwienie znalezienia odpowiedzi na te, i inne pytania. Strona jest bowiem poświęcona historii i genealogii rodziny Rychlickich. Znaleźć można na niej informację nt. pochodzenia i rozmieszczenia nazwiska, historie osób noszących to nazwisko, informacje o miejscach, w których żyli i nadal żyją a także je zobaczyć. Pozwala poznać miejsca, w których spoczęli zmarli. Odszukać i poznać żyjących bliskich. Służy też pomocą innym, pragnącym poznać historię swojej rodziny. Zacząć może każdy i w każdej chwili, korzystając chociażby z naszego poradnika. Sercem strony jest omówienie poszczególnych gniazd rodzinnych, czyli miejsc, w których w przeszłości pojawiali się Rychliccy, dając początek swojej rodzinnej linii. To właśnie one pozwalają odszukać się w tej rodzinie – celowo na stronie używamy określenia „rodzina”, a nie „ród”. Naszym celem jest poznanie historii rodziny, a nie dążenie do jej „dowartościowania”, poprzez rodowo-szlacheckie korzenie. Niemniej, dla zachowania spójności i prawdy historycznej, poświęciliśmy oddzielny rozdział szlachectwu Rychlickich.